Skolans krisgrupp

Ibland händer saker i vår närhet eller i vår omgivning, som gör att vi hamnar i situationer som inte är normala. Om detta händer så samlas skolans krisgrupp för att ta hand om de behov som uppstår. Det kan vara behov för någon eller några enskilda men det kan också vara behov som berör en eller flera hela klasser.

Krisgruppen består av skolledningen, elevhälsoteamet, lärarrepresentanter och en del andra funktioner. Vid behov begär krisgruppen hjälp från resurser utanför skolan.

Krisgruppen träffas några gånger per år för att hålla sig uppdaterad och prata igenom olika aktuella företeelser. Krisgruppen genomför också övningar med sig själv, för att stämma av att gruppen är beredd om det skulle behövas.