APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i yrkesprogrammen och inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

APL ingår i kursplanen och är obligatorisk för dessa program. Praktiken omfattar minst 15 veckors arbete på företag och arbetet betygsätts. APL handlar främst om att eleverna ska få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Att vara handledare


För företag är praktik en möjlighet till rekrytering och att bygga långsiktiga relationer med eleverna. Det är även en möjlighet att påverka och kvalitetssäkra den utbildning som ges inom branschen.

Som handledare är du en nyckelperson i elevens utbildning. Handledaren på praktiskplatsen lägger i samarbete med läraren upp utbildningen på arbetsplatsen.

Handledaren handleder eleven under hela perioden och lämnar sedan ett skriftligt omdömme till aktuell lärare, som ansvarar för bedömningen. Handledaren erbjuds en handledarutbildning. Kursplanering och uppföljning av elevens utveckling sker regelbundet av skolan.  

Elev

Minst 15 veckor av studietiden totalt är förlagd till arbetsplatser. Under dessa perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och chansen att prova på ditt framtida yrke. Du får yrkeserfarenhet och kontakter vilket ökar möjligheterna till framtida anställning.

För mer info, kontakta ansvarig för respektive program: 

El och energiprogrammet
Jan Gelin 
0300-83 35 00
jan.gelin@kungsbacka.se

Fordons- och transportprogrammet
Bengt Ronnstedt
0300-83 40 00 
bengt.ronnstedt@kungsbacka.se

Gymnasial lärlingsutbildning
Heidi Lehmann
0300- 83 40 00 
heidi.lehmann@kungsbacka.se

Handels- och administrationsprogrammet
Emelie Sjövall 
0300-83 40 00 
emelie.sjovall@kungsbacka.se  

Hotell- och turismprogrammet
Oscar Wretling
0300-83 40 00 
oscar.wretling@kungsbacka.se

Industritekniskaprogrammet
Kenneth Karlsson
0300-833500
kenneth.karlsson@kungsbacka.se

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Charlotte Costerdal
0300-833531
charlotte.costerdal@kungsbacka.se