FN-skola

Att vara certifierad FN-skola innebär ett utökat samarbetet med svenska FN-förbundet. FN-förbundet erbjuder våra elever och lärare olika utbildningar och kontinuerlig information om FN:s verksamhet.

Vi är stolta över att vara FN-skola. Skälet till att vi vill vara FN-skola är att vi vill markera vår inriktning mot globalisering på alla områden. Alla skolans elever ska märka att vi har denna profil genom att vi kommer att lägga ännu mer arbete på att aktivt öka förståelsen och respekten mellan människor i vårt arbete med demokrati och miljöfrågor.