Hållbar utveckling

Enligt Brundtlandkommissionen är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

De tre grundläggande principerna som hållbar utveckling står för är de ekonomiska, sociala och miljömässiga. Tillsammans ska dessa principer utgöra grunder till en hållbar utveckling.

Under 2012 tilldelades Elof Lindälvs gymnasium Skolverkets utmärkelse ”skola för hållbar utveckling”. Utmärkelsen bygger på kriterier över hur skolan arbetar kring frågor som rör både miljö, demokrati och rättvisefrågor.

Syftet med utmärkelsen är att öka intresset för det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling i skolorna. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas genom att skolan skickar in en förnyad ansökan inom treårsperioden. Under tiden ska vi alla sikta på att bli ännu bättre.

Elof Lindälvs gymnasium arbetar aktivt med att:

  • inspirera kring vilka möjligheter vi har att lösa till frågor som rör rättvisa, demokrati och miljö

  • utöka insikt kring den resursbegränsande jord vi lever på

  • skapa förståelse hur miljö, sociala frågor och ekonomiska aspekter måste samverka med varandra för en trivsam planet att bo på

  • förklara hur vår livsstil och förbrukning av naturresurser påverkar det ekologiska systemet

  • förmedla kunskap om demokratins betydelse för samhället

  • diskutera rättvisa och resursfördelning på jorden.