Internationellt samarbete

Internationella kontakter & möjligheter att lära utomlands på
Elof Lindälvs gymnasium

Globaliseringen har medfört att samhällen och människor i hela världen i allt högre grad påverkar varandra. Detta ställer stora krav på att den egna verkligheten sätts in i ett större internationellt sammanhang.

Kunskaper om internationella förhållanden behövs för att ge ökad förståelse för och medkänsla med andra människor. Många av våra elever kommer även att arbeta på en internationell arbetsmarknad, där krav ställs på samarbetsförmåga med människor med olika kulturbakgrund och på goda språkkunskaper.

Vi arbetar för att stärka, stimulera och uppmuntra ungdomar och vuxna till aktivt deltagande i framtidens internationaliserade värld!

Internationella kontakter och utbyten med andra länder är något vi strävar efter att skapa i alla utbildningar på skolan. Det kan handla om alltifrån FN-rollspel och temadagar på hemmaplan till språkutbyten, medverkan i internationella utvecklingsprojekt till praktik eller studier utomlands.

Vi har ett stort internationellt nätverk och lång erfarenhet av att leda och medverka i olika former av internationell samverkan. För närvarande erbjuder skolan utlandspraktik på följande program: Industriteknik, El och energi, Hotell och turism, Restaurang och livsmedel, Handel och administration, Fordon och transport samt Teknikprogrammet inriktning Produktionsteknik. 

Skolan ingår även i ett unikt samarbete med skolor i Europa som innebär att yrkeselever får möjlighet att förlägga en del av sin utbildning utomlands och sedan få studierna tillgodoräknade när de kommer hem.

Samarbetet går under rubriken European Class och erbjuds på programmen Fordon och transport, El och energi inriktning Automation, Industriteknik samt Teknikprogrammet inriktning Produktionsteknik.

Utöver ovan nämnda internationella samverkan, medverkar lärare, rektorer och övrig personal på skolan i olika internationella, nationella, regionala och lokala utvecklingsprojekt för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.