Europeisk klass i yrkesutbildning (EUCVET) - Erasmus+ Strategiskt partnerskap.

Kungsbacka kommun & Elof Lindälvs gymnasium fortsätter att utveckla konceptet European Class inom yrkesutbildning.

Förvaltningen för gymnasie och vuxenutbildning har beviljats drygt 2,1 miljoner SEK för att skapa nya europeiska klasser inom teknikområden såsom svetsteknik, fastighetsautomation och lastbilsteknik. Projektet kommer att involvera både yrkeslärare och elever på Elof Lindälvs gymnasiums industritekniska program, el- och energiprogram samt Fordons- och transportprogrammet.

Projektet European Class in Vocational Education and Training (EUCVET) kickade
igång i oktober 2014 och avslutas i augusti 2016. Under första fasen av projektet kommer yrkeslärare från de involverade yrkesutbildningarna i Europa stråla samman för att identifiera och komma överens om lärandeinnehåll för de olika euroepiska klasserna samt kvalitetskriterier för kommande elevutbyten. Lärandeinnehållet beskrivs i form av mätbara lärandemål, sk learning outcomes, som är utgångspunkten för det euroepiska ramverket ECVET som de europeiska klasserna bygger på.

 -          Mer detaljerade mätbara lärandemål som går att förstå för lärare, elever och arbetsgivare är den enda vägen att gå om vi ska öka kvalitén i dagens yrkesutbildning, menar John Weiselberg på Industritekniska programmet på Elof Lindälvs gymnasium som kommer att medverka i EUCVET-projektet. Han har redan vidareutvecklat delar av konceptet europeisk klass för att öka kvalitén på programmets arbetsplatsförlagda uttildning, APL, i samarbete med näringslivet. Strålande resultat gav mersmak. - Det ska bli riktigt spännande att få träffa yrkeskollegor från Europa och samarbeta kring denna fråga, fortsätter John.

 I andra fasen av projektet kommer ett antal elevutbyten genomföras för att testa av de nyskapade europeiska klasserna, vilket innebär att elever som läser svetsteknik, automation eller lastbilsteknik kommer att få möjlighet att genomföra en del av sin utbildning utomlands.

 Projektet EUCVET bygger på förvaltningens tidigare framgångsrika projekt European Trucks Maintenance (ECT) Class och European Industrial Automation Class (EURIAC).

 -          Vi har sett att medverkan i den här typen av internationella samarbeten har väldigt gynnsam inverkan på utbildningarna och organisationen. Intresset för och kvalitén på utbildningarna ökar. Därför satsar nu förvaltningen brett på att stötta rektorer och arbetslag att skapa möjligheter till internationalisering, berättar Andreas Mårtensson, utvecklingsledare på förvaltningen för Gymnasie och vuxenutbildning.

 -          Med EUCVET befäster Kungsbacka kommun och Elof Lindälvs gymnasium sin position som ECVET-expert i Sverige. Av 300st genomförda ECVET-projekt inom EU, har 3st initierats och koordinerats av Kungsbacka kommun, berättar Pernilla Öhberg som ska koordinera projektet för Kungsbacka kommuns räkning. I och med det blir vi inbjudna till konferenser och nya projektsamarbeten med möjlighet att sprida vårt koncept och sätta Kungsbacka på Europa-kartan.

Läs mer på Eucvets hemsida:www.eucvet.eu

För mer information, kontakta:
Pernilla Öhberg, 0300-83 35 28
eller Andreas Mårtensson, 0300- 83 41 99.