Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever som vill driva eget företag. På Elof Lindälvs gymnasium ingår UF-företagande i kursen entreprenörskap. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag.

Det är eleverna själva som tar fram affärsidén, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar. Som stöd och hjälp under året har UF-eleverna sina lärare och rådgivare från näringslivet.

Ung företagssamhet är en bra förberedelse inför det framtida livet efter gymnasiet och en bra merit att ha med sig i framtiden.

Läs mer om kursen entreprenörskap