Ekonomi

Ekonomiprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som i första hand är avsett att förbereda för högskoleutbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Efter examen från programmet har du fått kunskaper främst inom områdena ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Du är intresserad av företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och samhällsekonomi. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Du får förutsättningar för att utveckla grunderna i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information.

I framtiden har du en god grund för vidare studier inom de samhällsvetenskapliga och ekonomiska områdena mot yrken inom exempelvis juridik, kriminologi, marknadsföring, redovisning, organisation och ledarskap. Du kan även starta ett eget företag.

Som ekonomielev har du hos oss möjligheten att ta examen som Diplomerad gymnasieekonom. Detta innebär att utbildningen har en distinkt anknytning till näringslivet och att du kommer att ha stora möjligheter att söka jobb direkt efter gymnasiet som till exempel ekonomiassistent, redovisningsassistent eller kundansvarig. 

På Ekonomiprogrammet arbetar vi som ett team där läraren är din handledare och arbetskamrat. Undervisningen är varierande med eget skrivande, diskussioner, egna undersökningar till ämnesövergripande projekt. Oavsett vad du tänker arbeta med i framtiden är det viktigt att du kan använda språket så att du kan föra fram ditt budskap. Särskild vikt lägger vi därför vid att du ska få mycket träning på att göra muntliga och skriftliga redovisningar med hjälp av modern teknik samt att du ska kunna uttrycka dig ledigt i skrift.  
 


Fler nyheter