Ekonomi

Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag. 

 

Ämne och kurser

    Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   1250
Engelska 5   100
Engelska 6   100
Historia 1b   100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1b   100
Matematik 2b   100
Naturkunskap 1b   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100
Samhällskunskap 2   100
Svenska 1
  100
Svenska 2
  100
Svenska 3  

100

 

Programgemensamma ämnen   350
Företagsekonomi 1   100
Privatjuridik   100
Moderna språk   100
Psykologi 1   50
     
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktning Ekonomi   300
Entreprenörskap och företagande   100
Företagsekonomi 2   100
Matematik 3b   100
     
 
     
Programfördjupningar

  300