Automation

På inriktningen automation erbjuder vi dig automation elektroteknik, samt drift- och underhållsteknik. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma ämnen   400
Datorteknik 1a   100
Elektromekanik   100
Energiteknik 1   100
Mekatronik 1   100
     
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktning Automation   1 200
Praktisk ellära   100
Mät- och styrteknik   100
Mät- och reglerteknik   100
Programmerbara styrsystem   100
Programfördjupningskurser   800