TeknikCollege

Utbildningarna bygger på ett nära samarbete med lokala, regionala, nationella och i vissa fall även internationella företag och organisationer. Som studerande får du möjlighet att skapa kontakter och få relevanta kunskaper genom att till exempel praktisera hos, samarbeta i projekt med eller göra uppdrag åt företag.

När du gått en Teknikcollegecertifierad gymnasieutbildning och kanske vill läsa vidare kan du välja att antingen söka till teknisk högskola eller en tekniskt inriktad yrkeshögskoleutbildning.

Initiativtagare

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. För att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har Industrirådet tillsammans engagerat sig för att utveckla Teknikcollege.

Industrirådet består av följande medlemmar: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Industri- och kemigruppen, Skogsindustrierna, GS Facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Dessa organisationer är de som driver Teknikcollegekonceptet tillsammans med certifierade regioner.

Teknikcollegecertifierade regioner och utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.

5 skäl att välja en utbildning inom Teknikcollege

  • En utbildning med möjlighet att forma din framtid, ta ansvar och utvecklas mer än på ett traditionellt gymnasieprogram

  • En utbildning med nära koppling mellan teori och praktik där en stor del av arbetet sker i projektform i samarbete med teknikinriktade företag

  • En utbildning som är näringslivsorienterad och framtidssäkrad, dvs som ger dig de kunskaper och den kompetens som krävs för direkt anställning eller fortsatta studier

  • En utbildning som ger dig många tillfällen att knyta värdefulla kontakter för framtiden

  • En utbildning som ger dig en chans att läsa minst 2800 poäng, vilket ger dig större möjligheter att rusta dig rätt för framtiden.

Teknikcollege Kungsbacka

Teknikcollege Kungsbacka inbegriper följande gymnasieutbildningar:

  • Teknikprogrammet, Aranäsgymnasiet

  • Teknikprogrammet, Elof Lindälvs gymnasium

  • El- och energiprogrammet inriktning Automation Elof Lindälvs gymnasium

  • Industritekniska programmet, Elof Lindälvs gymnasium


Att gå en TC-utbildning

Det som skiljer en Teknikcollegecertifierad utbildning från en traditionell gymnasieutbildning är att du är i skolan hela dagen, ungefär som en dag i arbetslivet. Arbetsdagen börjar 8:25 och slutar 16:00. När du inte har lektioner arbetar du med något av de projekt du är involverad i eller bara gör dina läxor så att du är klar med arbetet när du åker hem för dagen. Du får en egen dator redan från åk 1 och lärare finns på plats hela dagen. I och med att du är i skolan hela dagen och inte har några håltimmar har du möjlighet att hinna med så mycket mer – du läser minst 2800p istället för 2500p.

Projekten du arbetar med är av olika slag och sker i olika form – i vissa samarbetar du med andra, en del utförs på uppdrag eller i samverkan med företag och en del är sk ämnesintegrerade skolprojekt där flera ämnen ingår samtidigt. Tanken med projekten är att du ska få möjlighet att både fördjupa dina teoretiska kunskaper samt tillämpa dem praktiskt. Då blir det ju lättare för dig att upptäcka vad just du är bra på och gillar samt behöver utveckla.

Till skillnad från dina kamrater på andra gymnasieutbildningar kommer du att få många fler möjligheter att knyta kontakter för framtiden med olika företag. Bakom din Teknikcollegecertifierade utbildning finns ett flertal företag och organisationer som medverkar för att skapa en utbildning som ger dig rätt kompetens för framtiden. Du kommer därför att få möjlighet att göra kortare eller längre praktik, delta i hands-on workshops, lyssna på föreläsare med spjutspetskompetens, utföra spännande projekt, göra unika studiebesök på ställen där andra inte släpps in mm. mm.

Samarbetspartners

Utbildningarna inom Teknikcollege Kungsbacka samarbetar med ca 85 st olika företag och organisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom de branscher mot vilka utbildningarna är inriktade. För mer information om vilka företag som samarbetar med en specifik utbildning, kontakta programansvarig för den utbildningen.

Länkar