Personbil

På denna inriktning får du lära dig att utföra reparationer på personbilar och även utföra kvalificerade felsökningar i moderna bilars datorstyrda system.

Denna inriktning kan du även läsa inom Gymnasial lärlingsutbildning.

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     

Programgemensamma ämnen

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 

Fordonsteknik introduktion 

 

400

200

200 

 

Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktningskurser   1 200
Personbilsteknik
Lastbil och mobila maskiner
Transport