Gymnasial lärlingsanställning

Svensk gymnasielärling är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. I Kungsbacka erbjuds denna möjlighet på Industritekniska programmet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Du vill arbeta, skapa ett kontaktnät och få lön samtidigt som du vill studera och ha möjlighet att få högskolebehörighet. Som Svensk gymnasielärling är du anställd av ett företag halva tiden och går i skolan halva tiden. Det innebär att du har både klasskompisar och arbetskollegor och får både arbetslivserfarenhet och gymnasiekompetens. Gymnasial lärlingsanställning ger dig yrkeskompetens som är eftertraktad på arbetsmaknaden och gör dig redo för yrken med goda framtidsutsikter direkt efter gymnasietiden. 

Inom Gymnasial lärlingsanställning kan du välja mellan två program. 

Industritekniska programmet

I skolan får du lära dig om tekniska lösningar i teorin. Eftersom den industritekniska branschen förändras så snabbt tränas du i problemlösning och innovativt tänkande för att du också ska kunna skapa och möta förändringar i omvärlden. På jobbet lär du dig att hantera industriell teknik i praktiken. Där får du hantera utrustning, material och processer som inte går att lära sig i skolan.

Efter tre år kan du välja om du vill jobba direkt eller studera vidare. Då har du koll på hela den industriella verksamheten så att du kan jobba med produkt- och produktionsplanering eller i själva produktionen. Du har rätt kunskap för att vara med och utveckla morgondagens industri i en hållbar riktning. 

Vård- och omsorgsprogrammet

Du vill jobba med människor och hälsofrågor utifrån ett helhetsperspektiv inom äldresomsorgen på boenden och i hemmet och inom geriatrisk psykiatri. I skolan lär du dig om hur människokroppen är uppbyggd. Du läser om människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan.

På din arbetsplatsförlagda praktik lär du dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika situationer. När du är färdig kan du jobba inom äldreomsorgen eller vid individ och familjeomsorgen (funktionsnedsättningar) alternativt studera vidare inom området, antingen på yrkeshögskola eller universitet. 

För mer information om gymnasial lärlingsanställning se www.svenskgymnasielarling.se

Har du frågor kontakta gärna

Lärare yrkesämnen, Tommy Johansson
0300-83 35 21
tommy.johansson@kungsbacka.se