Gymnasial lärlingsutbildning

Den gymnasiala lärlingsutbildningen är till för dig som vill göra minst hälften av din utbildning på en arbetsplats.

Du är intresserad av att få en grundläggande yrkesutbildning som bedrivs i samarbete med en arbetsplats. Du är motiverad och arbetar aktivt och självständigt med till exempel yrkesteoretiska uppgifter och enskilda fördjupningsarbeten inom ditt yrke.

Din yrkeslärare ger dig individuell handledning. Du får en yrkesutbildning som till hälften är på en arbetsplats.

Du väljer en utbildning utifrån vilket yrke du siktar på. Teori läser du i skolan tillsammans med andra elever som också läser en yrkesutbildning. Teorin varvas med praktiken på arbetsplatsen.

Under hela din studietid är du både på skolan och arbetsplatsen.

I framtiden kan du direkt efter gymnasiet arbeta inom ditt valda yrke. De kontakter du får under utbildningen leder ofta fram till ett arbete.

Hos oss kan du också få grundläggande behörighet för högskolestudier om du gör vissa kompletteringar i ditt individuella val.

Elever som gått ut Byggprogrammet fortsätter med sin lärlingsutbildning på en arbetsplats för att få sitt yrkesbevis.

Fler nyheter