Barn och fritid - Gymnasial lärlingsutbildning

Inriktningar

  • Fritid och hälsa

  • Pedagogiskt arbete

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram men du kan inom ramen för programmet läsa in allmän högskolebehörighet. 

Du är intresserad av fritid och hur människor fungerar. Du är hälsoinriktad och vill utveckla dig själv. 

Du får grundläggande kunskaper om människor i alla åldrar och lär dig att leda och planera inom olika verksamheter. I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i pedagogik, sociologi och idrott och friskvård. 

Du diskuterar och tar ställning i etiska frågor och förhållningssätt. Du får arbeta efter de grundläggande värden som gäller för mänskliga och demokratiska rättigheter. 

Oberoende av inriktning leder utbildningen till att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. 

Dina teoretiska kunskaper får du tillämpa och utveckla under minst 50 procent av din utbildning på arbetsplatsförlagt lärande - APL. 

I framtiden kan det här programmet, beroende på val och inriktning, ge möjlighet till arbete som barnskötare, elevassistent, personlig tränare, olika yrken inom friskvård och personlig assistent. 

Du kan läsa in allmän högskolebehörighet på alla yrkesprogram inom ramen för programmet. Efter vidare studier kan du till exempel arbeta som polis, socionom, fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare, lärare, idrottslärare, hälsopedagog/coach eller diplomerad massör. 

Inriktning fritid och hälsa

På denna inriktning utvecklar du dina kunskaper om hur kroppen påverkas av träning och hur den fungerar i tränings- och motionssammanhang. 

Du får också kunskaper om fritidens och idrottens betydelse för individer och samhället. 

Inriktningen är tvärvetenskaplig och innehåller ämnen som anatomi, fysiologi, nutrition, skadeförebyggande träning, akut skadebehandling samt ledarskap inom olika aktiviteter. 

Du förbereds för arbete inom skola, idrottsföreningar, gym och friskvårdsanläggningar och turismnäringen. 

Efter vidare studier efter studenten kan du arbeta som till exempel idrottslärare, lärare, instruktör, sjukgymnast, dietist eller hälsopedagog. 

Inriktning pedagogiskt arbete 

Inriktningen ger dig kunskaper om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. 

Inriktningen är tvärvetenskaplig och innehåller ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. 

Efter avslutade studier är du utbildad barnskötare. Exempel på yrken efter vidare studier från programmet är till exempel lärare, förskolelärare, fritidspedagog och elevassistent. 


Kontakta gärna

Arbetslagsledare

Eva-Marie Nykvist
0300-83 35 74
eva-marie.nykvist@kungsbacka.se

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma ämnen   700
Hälsopedagogik   100
Naturkunskap 1a2   50
Kommunikation   100
Lärande och utveckling   100
Människors miljöer   100
Pedagogiskt ledarskap   100
Samhällskunskap 1a2   50
Svenska 2   100
     
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktnings kurser   300
Fritids- och friskvårdsverksamheter   200
Fritids- och idrottskunskap   100
     
Programfördjupning   600