Barn och fritid - Gymnasial lärlingsutbildning

Inriktning Fritid och hälsa

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Fritid och hälsa är ett yrkesprogram. När du fullföljt din utbildning har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom olika former av fritids-, bad och friskvårdsverksamheter. Du får grundläggande behörighet för högskolestudier om du gör vissa kompletteringar i din programfördjupning och/eller individuellt val.

Du är intresserad av hur människor fungerar och deras fritid. Du vill arbeta med människors hälsa och med ett aktivt ledarskap där du utvecklar andra och dig själv.

Du får arbetsplatsförlagt lärande (APL) och följa en utbildad yrkeshandledare under minst hälften av din utbildning inom en eller flera verksamheter beroende på vilka kurser du väljer. Du får grundläggande kunskaper om människor i alla åldrar och lär dig att leda och planera olika verksamheter inom fritid-, bad och friskvård. Du läser kurser där du har möjlighet att lära och utveckla dig själv inom hälsopedagogik, kommunikation, lärande och utveckling och pedagogiskt ledarskap. Du lär dig om fritidens och idrottens betydelse för individen och samhället.

I framtiden kan du efter avslutad utbildning och beroende på vilka kurser du valt arbeta på simhall, fritidscenter, idrottsföreningar, gym och andra friskvårds-anläggningar som badmästare, simlärare, idrottsledare, personlig tränare och gyminstruktör.

Du kan också läsa vidare på till exempel yrkeshögskola eller högskola för att bli idrottslärare, lärare, hälsopedagog, polis, äventyrsguide, sjukgymnast och dietist.

Länk till Indra där du gör ditt gymnasieval.

Länk till Aranäsgymnasiet webbplats om Barn- och fritidsprogrammet

Kontakta gärna

Arbetslagsledare

Eva-Marie Nykvist
0300-83 35 74
eva-marie.nykvist@kungsbacka.se

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen   700
Hälsopedagogik   100
Naturkunskap 1a2   50
Kommunikation   100
Lärande och utveckling   100
Människors miljöer   100
Pedagogiskt ledarskap   100
Samhällskunskap 1a2   50
Svenska 2   100
     
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktnings kurser   300
Fritids- och friskvårdsverksamheter   200
Fritids- och idrottskunskap   100
     
Programfördjupning   600