Bygg och anläggning - Gymnasial lärlingsutbildning

Inriktningar
Anläggningsfordon
Husbyggnad - specialyrken
Mark- och anläggning
Måleri
Plåtslageri

Bygg – och anläggningsprogrammet är ett av de yrkesprogram som du kan välja, om du är intresserad av att arbeta mycket praktiskt och gillar att vara ute i den friska luften samt är beredd att ta ett eget ansvar för dina fortsatta yrkesplaner.

Du är intresserad av att få en grundläggande yrkesutbildning som bedrivs i nära samarbete med en eller flera arbetsplatser under utbildningstidens gång. Utbildningen är arbetsplatsförlagd till minst hälften av studietiden. Kärnämnen och karaktärsämnen läser du inne på skolan, tillsammans med övriga klasskamrater som har valt olika program inom lärlingsutbildningen.

Du får en yrkesutbildning som ger dig samma möjligheter till behörighet för fortsatta studier som elever på andra yrkesförberedande program. Stort ansvar läggs på dig som enskild individ för att du ska kunna lyckas genomföra din lärlingsutbildning. Du måste ta ett eget stort ansvar för dina teoretiska studier inom de olika ämnesområdena.

I framtiden, efter avslutad gymnasieutbildning, kan du söka en lärlingsanställning och det utfärdas en utbildningsbok till dig. I denna bok för du in de olika momenten som du gör/lär dig ute på arbetsplatsen och detta genererar timmar till utbildningen under cirka 2,5 års tid.

När tiden för lärlingsanställningens slut börjar närma sig skickas utbildningsboken in till Regionala Yrkeskommittén, RYK för utfärdande av ditt yrkesbevis. Du kommer även att få göra ett Yrkesteoretiskt prov YTP.

För att du ska få ut ditt yrkesbevis inom valt yrke, krävs det att du är godkänd i kärnämneskurserna Engelska 5, Svenska 1 och Matematik 1a.

Framtida yrken Beroende på vald inriktning inom de olika specialyrkena kan du arbeta som beläggningsarbetare, bergarbetare, byggnadsmålare, byggnads-plåtslagare, golvläggare, håltagare, maskinförare, plattsättare, väg & anläggningsarbetare, stenmontör, undertaksmontör och ventilationsplåtslagare.

Länk till Indra där du gör ditt gymnasieval

Länk till Aranäsgymnasiets sida om Bygg- och anläggningsprogrammet

Kontakta gärna

Arbetslagsledare

Eva-Marie Nykvist
0300-83 35 74
eva-marie.nykvist@kungsbacka.se

Ämne och kurser

  Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Svenska 1/svenska som andraspråk
  100
Engelska 5   100
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
     
Programgemensamma ämnen   400
Bygg och anläggning 1    
Bygg och anläggning 2    
 

Individuellt val    200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktning Anläggningsfordon   900
Inriktning Mark- och anläggning   500
Inriktning Måleri   500
Inriktning Plåtslageri   400
     
Programfördjupning   300 -800