För dig som företagare

Ta emot en lärling från Gymnasial lärlingsutbildning!

Morgondagens arbetare på din arbetsplats redan idag!


Utbildningens yrkeslärare har ett nära samarbete med arbetsplatsen.
Eleven är mer än hälften av sin utbildning på en eller flera arbetsplatser. 
Gemensamt utformar vi elevens utbildning. 

Handledaren - en betydelsefull person
Det ska finnas en handledare för lärlingen på arbetsplatsen som handleder och instruerar eleven. Arbetet med ungdomar är både stimulerande och lärorikt och skolan erbjuder kostnadsfri handledarutbildning för den som önskar.

Arbetsplatsen skriver kontrakt med eleven och skolan. 

Är du intresserad av att ta emot en lärlingselev eller har frågor?

Kontakta gärna

Arbetslagsledare

Eva-Marie Nykvist
0300-83 35 74
eva-marie.nykvist@kungsbacka.se

 

Länk till Skolverkets hemsida om Gymnasial lärlingsutbildning