Fordon och transport - Gymnasial lärlingsutbildning

För den som är intresserad av att få en grundläggande yrkesutbildning som bedrivs i samarbete med en arbetsplats. Är motiverad, arbetar aktivt och självständigt med till exempel yrkesteoretiska uppgifter och enskilda fördjupningsarbeten inom ditt yrke.

Inriktningar


Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Det kan också ge grundläggande behörighet för högskolestudier vid vissa kompletteringar i det individuella valet. Examen från programmet ger kunskaper som behövs för att arbeta som bilskadereparatör, lackerare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller personbilsmekaniker.

Du är intresserad av den senaste tekniken inom fordonsbranschen och närliggande branscher. Du tycker om att blanda teoretisk teknik med praktiskt arbete. Du vill ha många olika möjligheter när gymnasiet är slut.Du får arbetsplatsförlagt lärande (APL) och följa en utbildad yrkeshandledare under minst hälften av din utbildning inom en eller flera verksamheter beroende på vilka kurser du väljer.

Du får en bred och kvalificerad utbildning på olika fordonstyper. En utbildning förlagd i väl anpassade lokaler där vi satsat på avancerad teknik och verktyg. Du lär dig att utföra service, diagnoser, reparationer, justeringar och renoveringar på bilar, lastbilar eller mobila maskiner. Första året läser du ett antal programgemensamma kurser. På våren i årskurs ett väljer du en av de tre inriktningarna.

I framtiden kan du direkt efter gymnasiet arbeta som till exempel bilskadereparatör, lackerare, bilmekaniker, lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker. Dessa branscher är i ständig utveckling men det saknas kompetent personal. Naturligtvis har du möjlighet att genom dina individuella val få behörighet att läsa vidare på högskolan. Utbildningen är också en bra teknisk grund för andra yrken.

Länk till Indra där du gör ditt gymnasieval

Kontakta gärna

Arbetslagsledare

Eva-Marie Nykvist
0300-83 35 74
eva-marie.nykvist@kungsbacka.se

Ämne och kurser

Ämne/kurs   Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1   100
Naturkunskap 1a   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma ämnen
Fordons- och transportbranschens vilkor och arbetsområden
Fordonsteknik introduktion 
  400
200
200 
   
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktningskurser   1 200

   
Lastbil och mobila maskiner    
Personbilsteknik    
Transport