Handel och administration - Gymnasial lärlingsutbildning

Inriktningar
Administrativ service
Handel och service

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen har du fått kunskaper och färdigheter för arbete med till exempel försäljning, kundservice, marknadsföring, information, administration och kommunikation.

Du är utåtriktad, tycker om att samarbeta och ta eget ansvar. Du är social, det vill säga, har lätt att få kontakt med människor.

Du får en bred yrkesutbildning eftersom vi blandar teori och praktik, som ger dig möjlighet att lära känna olika arbetsplatser inom handel eller administration. Utbildningen ger dig bra kunskaper om service, försäljning, marknadsföring, entreprenörskap och förutsättningar för att starta eget. Vi arbetar ämnesövergripande med mycket IT.

Du har möjlighet att läsa kurser som ger dig behörighet för högskolestudier. Första året läser du ett antal gemensamma kurser på programmet. På våren i årskurs ett ska du välja en inriktning.

På inriktningen handel och service får du kunskaper i personlig försäljning, marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och eget företagande. Inriktningen kan leda till yrken som säljare, inköpare, kommunikatör/merchandiser och butiksledare.

Inriktningen administrativ service ger kunskaper ibland annat administration, affärskommunikation, grafisk kommunikation och utställningsdesign. Inriktningen kan leda till yrken som säljsupport, orderadministratör, chefsadministratör, personalassistent, marknadsassistent och utställningsdesigner.

I framtiden kan du arbeta inom ovanstående beskrivna yrkesområden. Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola, universitet och högskola.

Länk till Indra där du gör ditt gymnasieval

Kontakta gärna

Arbetslagsledare

Eva-Marie Nykvist
0300-83 35 74
eva-marie.nykvist@kungsbacka.se

Ämne och kurser

Ämne/kurs   Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma ämnen   400
Entreprenörskap   100
Servicekunskap   100
Branschkunskap inom handel och administration   100
Information och kommunikation 1   100
     
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktnings kurser   500
Handel och service    
Administrativ service    
     
Programfördjupning   700