Hantverk - Gymnasial lärlingsutbildning

Inriktningar
Florist

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. När du fullföljt din utbildning har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom ditt valda hantverksyrke. Du får grundläggande behörighet för högskolestudier om du gör kompletteringar i ditt individuella val.

Som hantverkare arbetar du oftast som egen företagare. Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga och egen drivkraft. Hantverksprogrammet vänder sig till elever som vill använda händerna och arbeta med ett kreativt hantverksyrke.

Du får arbetsplatsförlagt lärande (APL) och följa en utbildad yrkeshandledare under minst hälften av din utbildning inom olika verksamheter beroende på vilka kurser du väljer. Du får en yrkesutbildning där du varvar teori med praktik och vissa kursmål läggs ut på din arbetsplats. Din kurslärare ansvarar för att du får en praktikplats. Du har stora möjligheter att knyta kontakter så att du får arbete på loven.

Entreprenörskap genomsyrar hela utbildningen och ingår även som en programgemensam kurs. Du får möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment och tekniker och förstå yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter.

I framtiden kan du arbeta inom ditt valda hantverksyrke.
Det krävs en hel del övning och erfarenhet för att bli en duktig hantverkare. Inom hantverksyrken behöver man träna upp sin hantverksskicklighet och för en del yrken krävs det att man avlägger ett s.k. gesällprov eller att man arbetar inom yrket ett visst antal timmar.

Efter att ha fått yrkesexamen på hantverksprogrammet är man anställningsbar, men inom vissa yrken krävs en färdigutbildning inom yrkeshögskolan eller högskolan.
Hör av dig till oss om det hantverksyrke du är intresserad av!

Länk till Indra där du gör ditt gymnasieval

Kontakta gärna

Arbetslagsledare

Eva-Marie Nykvist
0300-83 35 74
eva-marie.nykvist@kungsbacka.se