Industriteknik - Gymnasial lärlingsutbildning

Inriktningar

Drift och underhåll
Produkt- och maskinteknik
Svetsteknik

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Du får grundläggande behörighet för högskolestudier om du gör vissa kompletteringar i din programfördjupning och/eller individuellt val. Utbildningen ger dig breda yrkeskunskaper mot arbete i mekaniska verkstäder och andra företag med inriktning mot verkstadsteknisk produktion.


Efter examen från programmet har du de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som verkstadsmekaniker/CNC-operatör med manuella och datorstyrda bearbetningsmaskiner. Du kan också välja att arbeta som plåtslagare/svetsare i tillverkningsindustrin eller som byggsmed med stålmontage i byggnadsindustrin.

Du är tekniskt intresserad och handlingskraftig och har ett gott handlag och tycker om att lösa praktiska och tekniska problem. Stämmer detta in på din profil då behövs du i svensk verkstadsindustri där behovet av utbildad yrkeskunnig personal alltid finns. Svensk verkstadsindustri tillverkar produkter för olika behov i nationella och internationella sammanhang med höga krav på kvalité och tekniskt kunnande för sektorerna fordon, flyg, livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion och marin tillverkning.

Du får under första året en grundläggande gemensam utbildning riktad mot verkstadsindustri. Du gör arbetsplatsförlagt lärande (APL) och får följa en utbildad yrkeshandledare under minst hälften av din utbildning inom en eller flera verksamheter beroende på vilka kurser du väljer. På våren i åk 1 väljer du inriktning mot det yrke som intresserar dig mest. Du kommer att lära dig i manuella och datorstyrda maskiner utifrån tekniska dokumentationsunderlag och ritningar tillverka olika produkter.

På inriktningen produkt och maskinteknik lär du dig att hantera manuella svarvar och fräsar samt programmera och köra datorstyrda verkstadsmaskiner. Denna kunskap leder fram till yrken som till exempel verkstadsmekaniker, CNC-operatör, reparatör och verktygsmakare.

På inriktningen svetsteknik lär du dig att med maskiner och verktyg tillverka och med olika svetsmetoder sammanfoga plåtprodukter. Efter utbildningen kan du få anställning i yrken som till exempel verkstadsplåtslagare/ svetsare, plåtmontör och byggsmed.

Du får också träna din förmåga att ta ansvar för att genomföra ett arbete. Utbildningen ska ge dig kunskaper om material, utrustning, metoder och säkerhetsaspekter samt förståelse för hur val av material, tekniker, verktyg och god produktionsekonomi påverkar ett företags resultat. Efter avslutad utbildning ska du ha de färdigheter och förhållningssätt som krävs för anställning i ett verkstadsföretag.

I framtiden kan du arbeta inom ovanstående beskrivna yrkesområden. Svensk verkstadsindustri kommer alltid att behöva yrkesskickliga medarbetare. Företagen ordnar ofta intern fortbildning för att höja de anställdas kunskapsnivå. Du kan också söka vidareutbildning på yrkeshögskola.

Länk till Indra där du gör ditt gymnasieval

Kontakta gärna

Tommy Johansson
0300-83 35 21
tommy.johansson@kungsbacka.se 

Ämne och kurser

Ämne/kurs   Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen   400
Industritekniska processer 1   100
Människan i industrin 1   100
Produktionskunskap 1   100
Produktionsutrustning 1   100
     
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktning Driftsäkerhet och underhåll   1 200
Avhjälpande underhåll 1   100
Underhåll - driftsäkerhet   100

Underhåll - elteknik

  100
Underhåll - lager och smörjteknik   100
Fördjupningskurser   800
     
Inriktning Produkt och maskinteknik   1 200
Datorstyrd produktion 1   100
Produktionsutrustning 2   100
Produktutveckling 1   100
Programfördjupningar   900
     
Inriktning Svetsteknik   1 200
Produktutveckling 1   100
Svets grund   100
Kälsvets 1   100
Tillverkningsunderlag 1   100

Programfördjupningar

  800