Schemastruktur

Gymnasial lärlingsutbildning är uppdelad i två veckors perioder.

Detta innebär att du i årskurs 1 läser följande 100-poängs kurser
Svenska 1, Matematik 1, Engelska 5, Idrott och hälsa 1 samt Entreprenörskap. Du studerar två veckor på skolan med sammanhållna skoldagar, det vill säga fulla skoldagar utan håltimmar.

Efter de två skolveckorna är du på en arbetsplats och har Arbetsplatsförlagt lärande, APL, därefter kommer du tillbaka till skolan för återkoppling av APL och har lektioner igen. Detta upplägg fortsätter sedan under hela läsåret.

Detta innebär att du i årskurs 2 läser följande 50-poängs kurser:
Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap och Historia under två veckor och därefter har du, precis som i årskurs 1, två veckor APL. Vissa dagar kan du dock  behöva komma in till skolan för olika individuella val som går varje vecka.

Detta innebär att du i årskurs 3 läser:
Gymnasiearbetet som är 100 poäng och är ute på APL nästan varje vecka under läsåret.

Se hur ett schema för eleverna på Gymnasial lärlingsutbildning kan se ut.

Schemat för årskurs 1 och 2 är de två veckor när eleverna är på skolan. 

Att det ligger lektioner bredvid varandra i årskurs 2 och 3 beror på de olika alternativen eleverna har, vissa har APL hela veckan och andra kommer in och har ett individuellt val.