Fördjupningsprofil service och logistik

Denna fördjupningsprofil ger dig fördjupade kunskaper i hantering inom lager och gods samt service och kommunikation. I framtiden kan du arbeta med lagerhantering och kundbemötande, förstå logistik och flöden, butikssäljare, lagerarbetare eller egen företagare.

Båda programfördjupningarna kan leda till fortsatta studie på yrkeshögskola, universitet och högskola.

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma ämnen   900
Entreprenörskap   100
Personlig försäljning 1
  100
Servicekunskap
  100
Praktisk marknadsföring 1
  100
Affärsutveckling och ledarskap
  100
Branschkunskap inom handel och administration   100
Handel och hållbar utveckling
  100
Information och kommunikation 1 
  100

 
Individuellt val    200
Svenska 2   100
Svenska 3   100
Utställningsdesign 1   100 
Affärskommunikation   100
Skolgemensamma individuella val till exempel moderna språk, idrott och hälsa, estetiska kurser  

 
Gymnasiearbete   100

 
Profil service och logistik    700
Handel specialisering 1   100
Handel specialisering 2   100
Hantering av varor och gods   200
Entreprenörskap och företagande   100
Servicekunskap 2   100
Engelska 6   100

 
Profil Handel och service, valbar programfördjupning
  200
Svenska 2   100
Svenska 3   100
Utställningsdesign 1
  100
Affärskommunikation   100
Skolgemensamma individuella val till exempel idrott och hälsa 2