Fördjupningsprofil handel och service

Fördjupningsprofilen handel och service ger dig fördjupande kunskaper i personlig försäljning och marknadsföring. I framtiden kan du arbeta som säljare, inköpare, kommunikatör/merchandiser och butiksledare

Båda programfördjupningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola, universitet och högskola.

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma ämnen   400
Entreprenörskap   100
Servicekunskap   100
Branschkunskap inom handel och administration   100
Information och kommunikation 1   100
     
Individuellt val   200
Svenska 3 för grundläggande högskolebehörighet   100
Företagsekonomi   100
Utställningsdesign   100
Evenemang   100
Skolgemensamma individuella val till exempel Moderna språk,
idrott och hälsa 2, Estetiska kurser
  100
Gymnasiearbete   100
     
Inriktning Handel och service   500
Personlig försäljning 1   100
Praktisk marknadsföring 1   100
Affärsutveckling och ledarskap   100
Näthandel 1   100
Inköp 1   100
     
Profil Handel och service   600
Handel specialisering 1 och 2   200
Entreprenörskap och företagande   100
Administration 1   100
Praktisk marknadsföring 2   100
Information och kommunikation 2   100

 
Profil Handel och service, valbar programfördjupning
  200
Utställningsdesign 1
  100
Engelska 6   100
Svenska 2   100