Fördjupningsprofil företagande och försäljning

Denna fördjupningsprofil ger dig fördjupade kunskaper i entreprenörskap och företagande samt marknadsföring. I framtiden kan du arbeta som marknadsassistent, egen företagare eller butikssäljare.

Båda programfördjupningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola, universitet och högskola.

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma ämnen   900
Entreprenörskap   100
Personlig försäljning   100
Servicekunskap    100
Praktisk marknadsföring 1   100
Affärsutveckling och ledarskap
  100 
Branschkunskap inom handel och administration   100
Handel och hållbar utveckling   100
Information och kommunikation 1   100
Inköp 1   100

 
Individuellt val 
  200
Svenska 2 
  100
Svenska 3
  100
Utställningsdesign 1
  100
Affärskommunikation
  100
Skolgemensamma individuella val till exempel idrott och hälsa 2
  100
Gymnasiearbete
  100

 
Inriktning företagande och försäljning 
  700
Handel specialisering 1
  100
Handel specialisering 2

100
Praktisk marknadsföring 2
  100
Entreprenörskap och företagande
  100 
Företagsekonomi 1
  100
Servicekunskap
  100
Engelska 6
  100

 
Profil företagande och försäljning, valbar programfördjupning
  200
Svenska 2
  100
Svenska 3
  100
Utställningsdesign 1    100
Affärskommunikation
  100
Skolgemensamma individuella val till exempel idrott och hälsa 2
  100