Industriteknik

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Det erbjuder ett oerhört stort utbud av kurser därigenom finns det stora möjligheter för dig att själv utforma en teknisk utbildning utifrån egna önskemål. Utbildningen på Elof Lindälvs Gymnasium syftar till att ge dig de allra bästa förutsättningar för att kunna vidareutvecklas inom en modern teknisk industri.

Detta program kan du även läsa som Gymnasial lärlingsutbildning.

Efter examen har du de kunskaper som krävs för att arbeta inom områden som maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning och annan sammanfogning. Du får också möjlighet att vidareutbilda dig via yrkeshögskola eller tekniskt basår för vidare studier på teknisk högskola.

Du är tekniskt intresserad, kreativ med ett gott handlag och tycker om att lösa praktiska problem. Stämmer detta in på din profil kommer du att behövas i en modern verkstadsindustri där behovet av utbildad yrkeskunnig personal alltid kommer att finnas. Verkstadsindustrin tillverkar produkter för olika behov i nationella och internationella sammanhang. Tuff konkurrens ställer höga krav på kvalitet, effektivitet, samarbete och tekniskt kunnande.

Branscher att arbeta inom är till exempel energi, miljö, hus- och brobyggnad, fordonstillverkning, flyg, livsmedel, läkemedel, marin industri med mera.

Du får en stimulerande utbildning utformad i nära samarbete med näringslivet, det regionala såväl som det lokala. Vi arbetar med hela teknikutvecklingsprocessen. Du kommer att få praktisk erfarenhet av design, ritteknik, CAD, CAD/CAM, produktionsteknik i såväl manuella som datorstyrda maskiner samt plåtbearbetning, svets och annan sammanfogningsteknik.

Du får också träna din förmåga att ansvara för och självständigt eller i grupp genomföra, utvärdera samt redovisa skarpa projekt i direkt samarbete med lokala företag. Du kommer att erbjudas minst 15 veckor ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) som genomförs på de företag vi samarbetar med. Vår målsättning är att du ska få möjlighet att sommarjobba på någon av dessa arbetsplatser.
Efter avslutad utbildning ska du ha de färdigheter och förhållningssätt som krävs för anställning inom någon av branscherna.

I framtiden kan du arbeta inom de beskrivna yrkesområdena. Det kommer alltid att behövas yrkesskickliga tekniker på alla nivåer inom ett företag. De kunskaper du får hos oss är lika gångbara nationellt som internationellt.
Många företag inom industribranschen arbetar mot en internationell marknad. Genom intern företagsutbildning kan du vidareutbilda dig för att arbeta med mer avancerade arbetsuppgifter. Men du kan lika gärna ha vidareutbildat dig på yrkeshögskola eller efter en praktisk gymnasieutbildning via tekniskt basår tagit en ingenjörsexamen på högskola. Varför inte ha startat ett eget företag? Det industritekniska programmet sätter inga gränser för hur långt man kan nå i arbetslivet.

Fler nyheter