Ämnen och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen   400
Industritekniska processer 1   100
Människan i industrin 1   100
Produktionskunskap 1   100
Produktionsutrustning 1   100
     
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktning Driftsäkerhet och underhåll   1 200
Avhjälpande underhåll 1   100
Underhåll - driftsäkerhet   100
Underhåll - elteknik   100
Underhåll - lager och smörjteknik   100
Fördjupningskurser   800
     
Inriktning Produkt och maskinteknik   1 200
Datorstyrd produktion 1   100
Produktionsutrustning 2   100
Produktutveckling 1   100
Programfördjupningar   900
     
Inriktning Svetsteknik   1 200
Produktutveckling 1   100
Svets grund   100
Kälsvets 1   100
Tillverkningsunderlag 1   100

Programfördjupningar

  800