Introduktion

Varje individ har sitt unika sätt att lära. Tillsammans med oss kan du komplettera och fördjupa dina kunskaper.

Introduktionsprogrammen innehåller fyra olika inriktningar. Programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv utifrån individen. Gemensamt för alla introduktionsprogram är att du får en individuell studieplan utifrån dina egna förutsättningar.

Projektet Yrk In har stärkt kopplingen mellan yrkesprogram och IM

Mellan 2018 och 2020 genomförde Göteborgsregionen (GR) projektet Yrk In. Projektet har syftat till att bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen genom att stärka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram. Se filmen där bland annat Elof Lindälvs gymnasium finns med.