Introduktion

Varje individ har sitt unika sätt att lära. Tillsammans med oss kan du komplettera och fördjupa dina kunskaper.

Introduktionsprogrammen innehåller fyra olika inriktningar. Programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv utifrån individen. Gemensamt för alla introduktionsprogram är att du får en individuell studieplan utifrån dina egna förutsättningar.