Individuellt alternativ

Du vill vidare till yrkesintroduktion, till någon annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

Du är intresserad av att komma ut i arbetslivet eller någon fortsatt utbildning.

Du får möjlighet att studera grundskoleämnen och/eller gymnasiekurser under ett till tre år. Vi erbjuder även insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis praktik eller andra insatser/aktiviteter som höjer din motivation.

I framtiden kan du gå vidare till yrkesintroduktion, till någon annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.