Programinriktat individuellt val

Du är nära att bli behörig och vill komma in på ett yrkesprogram. Du har godkänt i minst 6 ämnen.

Godkänt (E) i svenska/svenska som andra språk, engelska samt minst fyra andra ämnen eller

Godkänt (E) i svenska/svenska som andra språk, matematik samt minst fyra andra ämnen eller

Godkänt (E) i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt minst tre andra ämnen

Du får läsa de grundskoleämnen som du behöver och saknar för att bli behörig; för att så snart som möjligt under terminens gång antas till ditt val av yrkesprogram.

I framtiden går du över till det yrkesprogram som du valt.