Yrkesintroduktion

Du siktar på en yrkesutbildning genom kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning och/eller lärande på en arbetsplats.

Du är motiverad till yrkeskurser och/eller att etablera dig på arbetsmarknaden.

Du får en yrkesinriktad utbildning på ett till tre år som kan innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Du får en ökad möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eller behörighet som leder till studier på ett yrkesprogram.

I framtiden fortsätter du på ett yrkesprogram eller vidare ut i arbetslivet.