Mottagande under termin

Kontakt för Elof Lindälvs gymnasium
Maria Persson
Specialpedagog
0300-83 35 90
0700-81 50 75
maria.persson2@kungsbacka.se 

 

Kontakt IM-samordnare Gymnasie- och vuxenutbildning
Anita Ekström
Studie- och yrkesvägledare
0300-83 87 95
anita.ekstrom@kungsbacka.se

Kontakt för Aranäsgymnasiet
Veronica Johansson
Teamledare IM
0300-83 34 22
veronica.johansson@kungsbacka.se