Nationellt godkänd idrottsutbildning

Målsättningen med Kungsbacka elitidrottsgymnasier är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad utbildning inom fotboll, handboll eller simning tillsammans med gymnasiestudier.

Undervisningen bygger på eleven och idrottaren i centrum. Eleven ges möjlighet att utifrån sin egen förmåga utveckla teknik- och spetsegenskaper samt spelförståelse och speluppfattning i respektive idrott, för att kunna tillämpa dessa i tävlingssituation.