Fotboll

Du tränar på förmiddagar tre gånger i veckan på på de idrottsplatser, planer och hallar som finns i Kungsbacka.

Som NIU-elev läser du ämnet specialidrott. Inom detta ämne ingår kurserna  idrottsspecialisering 1–3 och tränings- och tävlingslära 1. Genom detta upplägg kopplas teori och praktik ihop på ett tydligt sätt. Poängen tas från det individuella valet, 200 poäng och programfördjupningsdelen 200 poäng.

Är du nyfiken på NIU-fotboll? Välkommen till vår prova på-träning den 27 oktober 2021 kl 8.00-10.45.

Program

Du väljer fritt mellan flera av de program och utbildningar som finns på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium.

Program som går att kombinera med NIU

Ekonomi

• Samhällsvetenskap

• Naturvetenskap

• Teknik

• Barn och fritid

• El och energi

• Försäljning och service

• Hotell och turism

• Fordon

Ansökan

Det finns 16 platser till fotbollsinriktningen. Du ansöker via Svenska Fotbollförbundets webbplats. 

Ansök här

Observera att sista datum för ansökan är 1 december 2021.

Programval

När du söker program kryssar du i att du vill gå till exempel Teknikprogrammet/fotboll NIU som förstahandsval. Vill du gå Teknikprogrammet även om du inte kommer in på NIU-fotboll måste du göra ett ytterligare val där du enbart kryssar i Teknikprogrammet. 

Att komma in

Du kommer att kallas till två provträningar. Träningarna genomförs fredag 3 december samt onsdag 8 december 2021. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får företräde till idrottsutbildningen. 

Till nationellt program prövas du på på dina betyg och konkurrerar på samma villkor som övriga sökande oavsett om du blivit antagen till NIU. 

Idrottsutbildningen har en tydlig elitkaraktär där målsättningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit. 

Läs mer om fotboll på gymnasiet på Svenska Fotbollförbundets hemsida