Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen är du väl förberedd för alla typer av högskolestudier och särskilt inom naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet ger möjligheten att bli behörig till alla högskoleutbildningar i Sverige

Du är intresserad av sammanhang i naturen, livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och av kemiska processer. Du vill också utveckla dina kunskaper i matematik.

Du får en bred naturvetenskaplig grundutbildning med de klassiska ämnena kemi, fysik och biologi. Du läser också flera olika matematikkurser. Även om du inte vill bli matematiker, så är matematik ett hjälpmedel för att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment och fältstudier är därför centrala i utbildningen. Första året läser du ett gemensamt år med ett brett naturvetenskapligt innehåll. Inför årskurs två väljer du inriktning, naturvetenskap, naturvetenskap och samhälle. Du har också möjlighet att välja Naturvetenskap med estetisk profil som särskild variant på båda inriktningarna. 

Vårt speciella arbetssätt ger dig som elev en mycket varierad undervisning. Genom olika gruppkonstellationer kommer du att lära känna samtliga elever i årskursen. Vi har en mycket bra gemenskap inom vårt program!

Hälsa på oss under en dag

Är du nyfiken på vårt program? Välkommen att besöka oss under en vanlig skoldag. Vi kan ta emot dig både på tisdagar eller torsdagar. Anmäl dig genom att kontakta någon av våra arbetslagsledare, Sofia Morehed eller Yali Larsson. 

Fler nyheter