Naturvetenskap med särskild variant estetisk profil

Naturvetenskap med särskild variant estetisk profil kombinerar naturvetenskapsprogrammets examensmål med de estetiska värdena. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen med dina klasskamrater och även de allra flesta inriktningskurser som gäller för naturvetenskapsprogrammet.

Du kan välja mellan tre olika profiler; bild, musik eller teater. Då följer du ett ämnespaket som skolan har tagit fram för att du ska ha den bästa kombinationen av ämnen för dina framtida behörigheter och målsättningar. 

Du får möjlighet att utforska din kreativitet i ett bredare spektrum. Att kombinera mer abstrakta och teoretiska utmaningar med de konstnärliga ger en stor bredd och utvecklar bland annat även entreprenöriella förmågor. Det är färdigheter som utgör en bra grund i dagens samhälle, vilket i hög grad ställer krav på såväl vetenskaplighet, som innovation och att verka i offentlighet. De estetiska uttrycken är ett bra verktyg för kritiskt och analytiskt tänkande, för problemlösning och ansvarstagande, för initiativförmåga och att omsätta teori i praktik.

Utbildningen ger bred behörighet och goda kunskaper för vidare studier där de estetiska värdena bidrar till helhetstänkande samhällsmedborgare.

Ämne och kurser

Ämnespaket för Natur-Natur med estetisk profil:

Bild

Biologi 2 - 100 poäng
Fysik 2 - 100 poäng
Matematik 4 - 100 poäng
Bild och form 1b - 100 poäng
Bild - 100 poäng
Bild specialisering - 100 poäng


Musik

Biologi 2 - 100 poäng
Fysik 2 - 100 poäng
Matematik 4 - 100 poäng
Instrument eller sång 1 - 100 poäng
Ensemble med körsång - 200 poäng


Teater

Biologi 2 - 100 poäng
Fysik 2 - 100 poäng
Matematik 4 - 100 poäng
Scenisk gestaltning 1 - 100 poäng
Scenisk karaktärsarbete-text - 100 poäng
Scenisk karaktärsarbete 100 poäng

 

Ämnespaket för Natur-Samhälle med estetisk profil

Bild

Biologi 2 - 100 poäng
Samhällskunskap 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Psykologi 2 - 50 poäng
Bild och form 1b - 100 poäng
Bild - 100 poäng
Bild specialisering - 100 poäng


Musik

Biologi 2 - 100 poäng
Samhällskunskap 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Psykologi 2 - 50 poäng
Instrument eller sång 1 - 100 poäng
Ensemble med körsång - 200 poäng


Teater

Biologi 2 - 100 poäng
Samhällskunskap 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Psykologi 2 - 50 poäng
Scenisk gestaltning 1 - 100 poäng
Scenisk karaktärsarbete-text - 100 poäng
Scenisk karaktärsarbete - 100 poäng