Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen naturvetenskap och samhälle har en internationell profil som ger kunskaper i naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Ämne och kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5
Engelska 6

Historia 1b
Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b
Svenska 1
 eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 
eller Svenska som andraspråk 2
Svenska 3
 eller Svenska som andraspråk 3

Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng

Biologi 1
Fysik 1a

Kemi 1

Moderna språk

Individuellt val 

Gymnasiearbete 

 

Inriktningskurser 600 poäng

Geografi 1

Samhällsvetenskap 2

Ett naturvetenskapligt ämne: Biologi 2Fysik 2 eller Kemi 2

Moderna språk
Internationella relationer 

Programfördjupning

Garanterat valbara kurser


Engelska 7 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Programmering 1 100
   
Minst en av kurserna
(exakt vilken beror på specialkompetensen hos skolans lärare)
 
Bioteknik 100
Naturvetenskaplig specialisering – oceanografi
(bygger på fysik 2)
 
Naturvetenskaplig specialisering – fysiologi
(bygger på biologi 2)
 

Naturvetenskaplig specialisering – annat tema 

Garanterat valbara kurser för elever som inte har dem i sin inriktning

 
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100

Matematik 4

100
   

Programfördjupningskurser som skolan ger i mån av antal sökande

 
Fysik 3 100
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
   

Kurser som skolan erbjuder som individuella val som också kan räknas som programfördjupning

 
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Filosofi 1 50
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Webbutveckling 1 100