","author":"

Produktionsteknik

Produktionsteknik är inriktningen för dig som vill arbeta med automation och produktion. Du kan till exempel arbeta som produktionsingenjör, robotingenjör, automationsingenjör eller med konstruktion av produktionslinjer. Vi erbjuder även arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Produktionsteknik ger dig kunskaper och färdigheter inom automatiserad produktion:

  • Förmågan att designa, konstruera och automatisera små produktionssystem

  • Förmågan att använda produktionsutrustning inklusive 3D teknik

  • Förmågan att simulera samt styra och reglera produktionssystem

  • Förmågan att programmera robotar med tillhörande system

  • Förmågan att använda automation inom andra områden till exempel intelligenta hem

Vi vill ge dig goda förutsättningar och inspiration för vidare studier samt framtida arbetsliv inom produktions- och automationsområdet.