","author":"

Produktionsteknik

Produktionsteknik är inriktningen för dig som vill arbeta med automation och produktion. Du kan till exempel arbeta som produktionsingenjör, robotingenjör, automationsingenjör eller med konstruktion av produktionslinjer. Vi erbjuder även arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Produktionsteknik ger dig kunskaper och färdigheter inom automatiserad produktion:

  • Förmågan att designa, konstruera och automatisera små produktionssystem

  • Förmågan att använda produktionsutrustning inklusive 3D teknik

  • Förmågan att simulera samt styra och reglera produktionssystem

  • Förmågan att programmera robotar med tillhörande system

  • Förmågan att använda automation inom andra områden till exempel intelligenta hem

Vi vill ge dig goda förutsättningar och inspiration för vidare studier samt framtida arbetsliv inom produktions- och automationsområdet.

 

 

Ämne och kurser

Ämne/kurs

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

1100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Programgemensamma ämnen

400

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Inriktningskurser Produktionsteknik

 

Produktionsutrustning 1

100

Mekatronik 1

100

Produktionskunskap 1

100

Programfördjupning 

 

Elektronik- och mikrodatorteknik/programmerbara styrsystem

100

Mät- och styrteknik

100

Teknikspecialisering (robotteknik, praktik, APL)

100

CAD1 och CAD2 

 
 

Exempel på valbara kurser (I-val alt. programfördjupning)

 

Matematik 4

100

Fysik 2

100

Programmering 1

100

Entreprenörskap 

100

Engelska 7

100