","author":"

Produktionsteknik

Produktionsteknik är inriktningen för dig som vill arbeta med automation och produktion. Du kan till exempel arbeta som produktionsingenjör, robotingenjör, automationsingenjör eller med konstruktion av produktionslinjer. Vi erbjuder även arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Produktionsteknik ger dig kunskaper och färdigheter inom automatiserad produktion:

  • Förmågan att designa, konstruera och automatisera små produktionssystem

  • Förmågan att använda produktionsutrustning inklusive 3D teknik

  • Förmågan att simulera samt styra och reglera produktionssystem

  • Förmågan att programmera robotar med tillhörande system

  • Förmågan att använda automation inom andra områden till exempel intelligenta hem

Vi vill ge dig goda förutsättningar och inspiration för vidare studier samt framtida arbetsliv inom produktions- och automationsområdet.

 

 

Ämne och kurser

Ämne/kurs Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen 400
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Inriktning Produktionsteknik

700
Produktionsutrustning 1 100
Mekatronik 1 100
Produktionskunskap 1 100
Programmering 1 100
Mät- och styrteknik 100
Robotteknik 100
Datorstyrd produktion 1 100