Gymnasiesärskolan

Vi erbjuder fyra nationella yrkesprogram. Dessa program ska leda till arbete, sysselsättning eller fortsatta studier. Programmen är både praktiska och teoretiska.

I utbildningen ingår 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du är ute på en arbetsplats inom din yrkesinriktning under minst 22 veckor utspridda under dina studieår. 

Vi arbetar med flexibla lösningar och arbetsformer och erbjuder ett nära samarbete med mentorer, personal med specialpedagogisk utbildning, små grupper och hemklassrum.