En elev som har lektion

Administration, handel och varuhantering

Efter avslutade studier ska eleverna ha kunskaper inom handels- och tjänstesektorn med fokus på information, kommunikation, inköp och logistik samt service och bemötande.