En elev som använder en skruvdragare

Fastighet, anläggning och byggnation

Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Programmet utför enklare arbeten inom snickeri, målning, yttre och inre fastighetsskötsel. Våra kunder kan vara privatpersoner, företag, föreningar eller kommunala verksamheter. Uppdragen ska knyta an till våra kursmål. Vi arbetar inte med el- eller VVS-installationer.

Kontakta gärna 

Joakim Eklund
joakim.eklund@kungsbacka.se
0300-83 36 41

Birgitta Stureson
birgitta.stureson@kungsbacka.se
0300-83 35 75