Två elever i en verkstad

Fordonsvård och godshantering

Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna reparera fordon och maskiner, tvätta och rekonditionera bilar eller köra truck.