Fordon/Transport

Hos oss kan du utbilda dig till reparatör av personbilar eller tunga fordon samt till yrkesförare inom gods- och persontransporter. Du kan även läsa kortare branschutbildningar som ”Arbete på väg”, Truck, Fordonsmonterad kran med mera.

Utbildningarna är lärarledda och varvar praktik och teori. Vi har en modern fordons- och maskinpark. Skolan har mycket goda kontakter med branschen vilket gör att elever tidigt kommer i kontakt med företagen vilket ökar möjligheterna till jobb.

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav grundskola eller motsvarande. Du behöver ha kunskaper i svenska som räcker för att klara utbildningen på ett bra sätt. 

Du ansöker hos Kompetenscentrum www.vuxenutbildning.kungsbacka.se 
eller GRvux www.grvux.se