Lärande bygg

Lärande bygg är en utbildning i samarbete med Brixly och Eksta Bostads AB. Utbildningen är arbetsplatsförlagd, minst 70 procent på arbetsplats, och kommer att vara på de platser där företagen Brixly och Eksta samarbetar i Kungsbacka.

De teoretiska delarna i utbildningen utförs av Elof Lindälvs gymnasium. Praktisk erfarenhet, studier och referenser i ett och samma paket. Utbildningen startar med kartläggning av tidigare erfarenheter och kunskaper samt genomgång av grundläggande teoretiska och praktiska moment.

Vart leder utbildningen?

Efter godkänd utbildning finns möjlighet att få arbete på Brixly men även hos ett stort antal andra arbetsgivare. Du får ett brett kontaktnät inom branschen som är i stort behov av kompetens inom många olika yrkesroller. Utbildningen ger en bra grund till jobb och för den som vill utbilda sig vidare till andra jobb inom branschen, till exempel, projektör eller konstruktör.

Mer information om utbildningen och hur du ansöker:
www.vuxenutbildning.kungsbacka.se