Restaurang

Hos oss kan du utbilda dig till kock inom storkök/ lunchrestaurang. På Elof Lindälvs restaurangskola får du en utbildning som är utvecklad och anpassad efter behoven på arbetsmarknaden. Under utbildningen är du med och arbetar i skolans restauranger. Där får du pröva dina färdigheter i en levande restaurangmiljö och blir väl förberedd för arbete både inom storkök och lunchrestaurang.

I skolan har du både teoretiska och praktiska lektioner. Utbildningen innehåller även arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och du kan välja praktikplats beroende på om du vill inrikta dig mot storkök eller mot lunchrestaurang. 

Ansökan och behörighet

Utbildningen kräver inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen men om du har arbetat inom restaurang eller storkök kan vi validera dina kunskaper under utbildningens gång. Validering innebär att man synliggör det du redan kan och gör en prövning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

 

Du ansöker hos Kompetenscentrum eller Yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen